Nội dung ôn thi cao học môn Tiếng Anh Học viện ngân hàng

Nội dung ôn thi cao học môn Tiếng Anh Học viện ngân hàng

Học viên tham gia thi đầu vào Tiếng Anh chương trình cao học  tại Học viện Ngân hàng phải đạt được tối thiểu bậc 2/6 theo khung năng lực ngọai ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương.

Viết bình luận