Luyện thi cao học: Bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô C1 – C7

Luyện thi cao học: Bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô C1 – C7

Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm  môn Kinh tế vĩ mô ôn thi cao học từ chương 1 đến chương 7. Sau khi các bạn ôn tập xong từng chương trong bài giảng các bạn làm bài tập từng chương để hệ thống lại kiến thức!

Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

Chương 4: Chính sách tiền tệ

Chương 4:

Chương 5&6:

Chương 7:
Trac nghiem chuong 1 – Dap an

Trac nghiem chuong 2 – Dap an

Trac nghiem chuong 3 – Dap an

Trac nghiem chuong 4 – Chinh sach tien te – Dap an

Trac nghiem chuong 4 – ISLM – Dap an

Trac nghiem chuong 5&6 – Dap an

Trac nghiem chuong 7 – Dap an

Viết bình luận