Lịch thi Cao học các trường Hà Nội

Lịch thi Cao học các trường Hà Nội

Thời gian thi Cao học của rất nhiều trường trùng với nhau. Thí sinh dự thi cao học chuyên ngành nào cũng có nhiều sự lựa chọn ở các trường khác nhau cùng thời điểm.

Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ đó là, nếu thí sinh cần phải học chuyển đổi ngành mình định thi Cao học, thì chứng chỉ học chuyển đổi của trường nào chỉ có giá trị cho thi của trường đó, không áp dụng ngang qua các ngành tương tự của trường khác. Trường hợp thí sinh muốn thi ngành đó trường khác thì bắt buộc phải học lại các môn bổ sung kiến thức theo tùy từng trường yêu cầu.

KHỐI KINH TẾ KHỐI KỸ THUẬT KHỐI KHÁC
TRƯỜNG THỜI GIAN TRƯỜNG THỜI GIAN TRƯỜNG THỜI GIAN
Đại học Ngoại Thương Đợt 1: Tháng 3Đợt 2: Tháng 9 Đại học Bách Khoa Đợt 1: Tháng 3Đợt 2: Tháng 7 Đại học Y Hà Nội Tháng 9
Đại học Kinh Tế Quốc Dân Tháng 5 Đại học Xây Dựng Đợt 1: Tháng 5Đợt 2: Tháng 11 Đại học Dược Hà Nội Tháng 8
Học viện Ngân Hàng Đợt 1: Tháng 3Đợt 2: Tháng 9 Đại học Công Nghiệp Đợt 1: Tháng 5Đợt 2: Tháng 10 Học viện An Ninh
Học viện Tài Chính Tháng 9 Đại học Giao Thông Đợt 1: Tháng 5Đợt 2: Tháng 12 Học viện Cảnh Sát Tháng 3
Đại học Kinh tế – ĐH Quốc Gia Đợt 1: Tháng 4Đợt 2: Tháng 9 Đại học Kiến Trúc Tháng 3 Học viện Ngoại Giao Tháng 5
Đại học Hà Nội Tháng 9 Đại học Bưu Chính Viễn Thông Đợt 1: Tháng 4Đợt 2: Tháng 9 Đại học Sư phạm Hà Nội Đợt 1: Tháng 3Đợt 2: Tháng 9
Đại học Thương Mại Đợt 1: Tháng 3Đợt 2: Tháng 9 Đại học Mỏ – Địa Chất Đợt 1: Tháng 3Đợt 2: Tháng 9 Học viện Báo Chí &Tuyên Truyền Đợt 1: Tháng 3Đợt 2: Tháng 9
Đại học Mở Hà Nội Tháng 1 Đại học Thủy Lợi Đợt 1: Tháng 4Đợt 2: Tháng 9 Học viện Quân Y Tháng 5
Đại học Điện Lực Tháng 6   Học viện Hành Chính Tháng 6
Đại học Công Đoàn Tháng 9

 

So, grasp the dual artistic expression of portrait and landscape, and that is the most important characteristics and value https://writemyessay4me.org/ of this type of photos.

Bình luận đã khóa.