Hướng dẫn ôn tập môn tiếng anh kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2012

Hướng dẫn ôn tập môn tiếng anh kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2012

Để có đầy đủ kiến thức cho đợt thi cao học sắp tới Caohoc.com.vn đã sưu tầm “hướng dẫn ôn tập Môn Tiếng anh Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2012″ mời các bạn tham khảo:

1  Cấu trúc bài thi môn tiếng Anh

Sau đây là phần giới thiệu tóm tắt cấu trúc bài thi môn tiếng Anh, kỳ thi tuyển sinh sau đại học của trường Đại học Lao động -Xã hội.

Thời gian làm bài là 150 phút.

Bài thi gồm 2 phần  PART 1 và PART 2

Nội dung Mục đích đánh giá và loại hình bài tập Số câu/

mục

Thang điểm
PART 1:

READING

PART 1: Bao gồm ba phần (SECTIONS) với loại hình bài tập là trắc nghiệm.

PART 1 nhằm đánh giá kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông qua khả năng sử dụng tiếng Anh của thí sinh trong đọc hiểu. Tổng số điểm của Part 1 là 40

 

   
SECTION 1:

 Grammar, structure, & vocabulary

Ngữ pháp, Cấu trúc, từ vụng

 

 

 

SECTION 1 gồm 20 câu độc lập, có bốn phương án để lựa chọn (A, B, C, D). Thí sinh cần chọn MỘT phương án phù hợp nhất với từng khoảng trống trong câu liên quan.

SECTION 1 nhằm đánh giá mức độ nắm vững kiến thức tiếng Anh bao gồm ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng.

20 10
SECTION 2:

Đọc hiểu

Reading Comprehension

SECTION 2 bao gồm hai bài đọc và 10 câu hỏi.  Chủ đề văn bản có liên quan đến vấn đề về văn hoá, xã hội, kinh tế, khoa học, giáo dục v.v…. Thí sinh đọc và trả lời câu hỏi theo nội dung bài đọc.

Những câu hỏi đặt ra nhằm giúp thí sinh thể hiện  khả năng hiểu ý chính nêu trong văn bản, nắm được thông tin chi tiết, hiểu được quan hệ giữa các ý trong đoạn văn và văn bản, và hiểu được thái độ mục đích của tác giả / văn bản.

10 15
SECTION 3

Cloze

SECTION 3 là một đoạn văn bản bao gồm 10khoảng trống đại diện cho những từ thiếu trong câu liên quan. Thí sinh cần vận dụng kiến thức ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng để tìm ra được từ thích hợp cho những khoảng trống liên quan. 10 15
PART 2:

WRITING

PART 2 bao gồm ba loại hình bài tập được gọi là: dựng câu, viết lại câu và viết một bài viết ngắn..

PART 2 nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh để trình bày/ diễn đạt ý tưởng dưới dạng viết. Đây là bài tập đánh giá kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc và từng vựng trong tiếng Anh. Tổng số điểm của PART 2 là  60

 

   
SECTION 1:

 

Dựng câu

SECTION 1: gồm 10 câu có các  nhóm các từ rời, chưa liên kết với nhau. Thí sinh cần sử dụng những nhóm từ cho sẵn để dựng thành câu hoàn chỉnh – câu có ý nghĩa và đúng ngữ pháp.

 

10 15
SECTION 2:

Sentence Transformation

Viết lại câu

SECTION 2 là dạng bài tập viết lại câu, bao gồm 10 câu hoàn chỉnh cho sẵn. Thí sinh sử dụng phần gợi ý đã cho để viết thành câu mới mà vẫn giữ nguyên được ý.

 

10 15

 

 

SECTION 3:

Viết một bài theo  chủ đề

SECTION 3 là viết một bài hoàn chỉnh có độ dài từ 150 đến 200 từ về các chủ đề văn hoá, kinh tế, xã hội có liên quan đến đời sống hàng ngày.

Dạng bài tập này kiểm tra cách trình bầy một bài viết, từ vựng, ngữ pháp cách kết nối câu và đoạn văn.

  30
Tổng điểm bài thi 100

2. Kiến thức ngữ pháp yêu cầu để làm bài thi

Để làm tốt bài thi cần phải năm vững các  kiến thức ngữ pháp và cấu trúc sau:.

1. Sentence structure Simple, compound and complex sentences; coordinating and subordinating conjunctions; dependent and independent clauses; relative clauses, adverb clauses, and noun clauses.
2. Word forms Nouns, verbs, adjectives, adverbs, phrasal verbs
3. Word order Basic sentence pattern: S + V + others, positions of nouns, adjectives, adverbs and so on, inversion,
4. Prepositions Prepositions of place, time, manner, purpose, reason and so on, prepositional phrases
5. Verbs Tenses, sequence of tenses, subject – verb agreement, the active and passive forms….vv
6. Verbal Gerund, infinitive, participles..vv..

 

Viết bình luận