ĐHNT: Thông báo mở lớp bổ sung kiến thức đợt 2 dành cho tuyển sinh sau đại học 2016

ĐHNT: Thông báo mở lớp bổ sung kiến thức đợt 2 dành cho tuyển sinh sau đại học 2016

Để chuẩn bị Kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016, các chuyên ngành: Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại và Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương mở LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC (đợt 2) cho những người dự thi tuyển sinh cao học Trường Đại học Ngoại thương (xem Danh mục ngành, chuyên ngành đúng (phù hợp); ngành, chuyên ngành gần chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Ngoại thương và Chương trình bổ sung kiến thức các ngành trên kèm theo).

Thời gian khai giảng dự kiến: 18h ngày 07 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Trường Đại học Ngoại thương

Thời gian học: Học buổi tối các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần.

Hồ sơ đăng ký gồm: Bằng tốt nghiệp đại học, kèm theo bảng điểm (phô tô công chứng) và 1 ảnh 3×4

Học phí: 300.000 đ/1 tín chỉ, mỗi môn học 3 tín chỉ

Đăng ký tại Khoa Sau đại học, Trường ĐHNT, tầng 9, nhà A, số 91 phố Chùa Láng – Hà Nội, từ ngày 21/12/2015 đến ngày 29/02/2016 (các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 5: Sáng từ 8h15 -11h và chiều từ 14h-16h).

Sau khi đăng ký, người học nộp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường Đại học Ngoại thương với thông tin đầy đủ như sau:

+ Đơn vị hưởng: Trường Đại học Ngoại thương

+ Số tài khoản: 0301000006868

+ Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

+ Nội dung: Nộp lệ phí học Bổ sung kiến thức năm 2015, cho………………………(họ và tên người học), ngày sinh……………………., chuyên ngành đăng ký……………………..

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương

Website: www.ftu.edu.vn;  www.sdh.ftu.edu.vn

Danh mục ngành, chuyên ngành đúng (phù hợp), gần chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1775, 1776, 1778, 1779/QĐ-ĐHNT ngày 19/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc phê duyệt chương trình đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Kinh tế quốc tế và Tài chính – Ngân hàng)

1. Chuyên ngành Kinh tế quốc tế

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm chuyên ngành, ngành: Kinh tế đối ngoại và Kinh tế quốc tế;

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các ngành, nhóm ngành: Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh tế xây dựng, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kinh tế công nghiệp, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế vận tải, Kinh tế gia đình, Quan hệ quốc tế,…và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Kinh tế quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương;

- Đã tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành,nhóm ngành: Luật quốc tế, Luật kinh tế, Toán ứng dụng, và Thống kê, có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi(tính từ ngày tốt nghiệp đến ngày thi tuyển sinh) và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Kinh tế quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

2. Chuyên ngành Kinh doanh thương mại

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các chuyên ngành, ngành: Kinh doanh quốc tế, Thương mại, Thương mại quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Kinh doanh thương mại;

- Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các ngành, nhóm ngành sau: Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Marketing, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý nguồn nhân lực, Quan hệ quốc tế,… và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương;

- Đã tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành, nhóm ngành sau: Ngôn ngữ (kinh tế hoặc thương mại), Máy tính và công nghệ thông tin, Sản xuất và chế biến, Công nghệ kỹ thuật, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Kiến trúc và Xây dựng, Nông nghiệp, lâm nghiệp và Thủy sản, Thú y, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Dịch vụ vận tải,… có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày tốt nghiệp đến ngày thi tuyển sinh) và đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

3. Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các chuyên ngành, ngành: Tài chính – Ngân hàng, Ngân hàng, Tài chính, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích và Đầu tư Tài chính, Đầu tư, Đầu tư quốc tế, Đầu tư chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm…;

- Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các ngành, nhóm ngành sau: Kinh tế học, Kinh tế Đối ngoại, Kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị-Quản lý, Kinh doanh và Quản lý,… đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Ngoại thương;

- Đã tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành, nhóm ngành sau: Ngôn ngữ (kinh tế và thương mại), Khoa học chính trị; Xã hội học và nhân học; Tâm lý học; Luật (luật kinh tế…); Khoa học giáo dục (quản lý giáo dục…); quản lý văn hóa; quản lý thể dục, thể thao…; Quản lý công nghiệp; Quản lý xây dựng; Quản lý bệnh viện; Máy tính và công nghệ thông tin, Sản xuất và chế biến, Công nghệ kỹ thuật, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Kiến trúc và Xây dựng, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, Thú y, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Dịch vụ vận tải,… có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày tốt nghiệp đến ngày thi tuyển sinh) và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Ngoại thương.

4. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương;

- Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các chuyên ngành, ngành sau: Kinh tế học, Kinh tế Đối ngoại, Kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị-Quản lý, Kinh doanh và Quản lý,…  và đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương;

- Đã tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành, nhóm ngành sau: Ngôn ngữ (kinh tế hoặc thương mại), Quản lý giáo dục, Quan hệ quốc tế, Quản lý văn hoá, Luật, Truyền thông đại chúng, Công nghệ chế biến, Tổ chức quản lý dược, máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Kiến trúc và Xây dựng, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và bảo vệ môi trường, Thú y, Dịch vụ vận tải,… có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày tốt nghiệp đến ngày thi tuyển sinh) và đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

5. Người dự thi được miễn các môn học ở hệ cử nhân mà thời lượng đủ so với số tín chỉ thuộc chương trình đào tạo hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại thương./

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Nguyên lý kế toán

3

2

Nguyên lý thống kê

3

3

Quản trị nhân sự

3

4

Quản trị chiến lược

3

5

Quản trị tài chính

3

6

Quản trị tác nghiệp

3

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Lý thuyết tài chính – tiền tệ

3

2

Thị trường chứng khoán

3

3

Phân tích báo cáo tài chính

3

4

Chiến lược tài chính doanh nghiệp

3

5

Thanh toán quốc tế

3

6

Kinh doanh ngoại hối

3

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Chính sách thương mại quốc tế

3

2

Đầu tư quốc tế

3

3

Giao dịch thương mại quốc tế

3

4

Logictics và vận tải quốc tế

3

5

Bảo hiểm trong kinh doanh quốc tế

3

6

Pháp luật kinh doanh quốc tế

3

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Kinh tế lượng

3

4

Kinh tế quốc tế

3

5

Kinh tế phát triển

3

6

Kinh tế môi trường

3

Nguồn: Đại học ngoại thương

Bình luận đã khóa.