Câu hỏi Ôn thi môn Quản trị học – Đại học Ngoại Thương

Câu hỏi Ôn thi môn Quản trị học – Đại học Ngoại Thương

Tài liệu ôn thi, đề cương ôn thi môn thi Đại học Ngoại Thương được biên tập lại từ bộ câu hỏi ôn thi của thầy Hoàng Anh Duy khoa Quản trị kinh doanh của trường. Tất cả các câu hỏi được đưa ra dựa theo các chương trọng tâm của chương trình. Dưới đây chỉ là tài liệu sưu tầm và biên soạn lại, không phải là tài liệu chuẩn của trường.

Chương 1: Tổng quan về Tổ chức và Quản trị học

 1. Tổ chức là gì? Hãy nêu các đặc điểm của tổ chức và nêu ví dụ minh họa?
 2. Có những loại hình tổ chức nào và cho ví dụ thực tế.
 3. Hãy mô tả mô hình tổ chức là hệ thống mở? Tại sao tổ chức là hệ thống mở?
 1. Quản trị là gì? Quản trị có những chức năng nào? Hãy phân tích các chức năng đó.
 1. Nhà quản trị là ai trong 1 doanh nghiệp truyền thống? Có mấy cấp quản trị? Nêu trách nhiệm của các cấp đó? Nêu ví dụ minh họa.
 2. Hãy nêu các kỹ năng cần thiết đối với nhà quản trị học? Trong các kỹ năng đó, kỹ năng nào là quan trọng nhất?
 1. Hãy nêu các vai trò của nhà quản trị trong một tổ chức?
 1. Tại sao nói quản trị là một khoa học, một nghệ thuật và là một nghề?

Chương 2: Môi trường kinh doanh

 1. Hãy nêu và phân tích các tác động lên các yếu tố phụ thuộc vào môi trường tác nghiệp đối với 1 doanh nghiệp. Cho VD minh họa? Trong các yếu tố đó, yếu tố nào có tác động nhiều nhất?
 1. Hãy nêu và phân tích tác động của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô hoặc môi trường chung lên hoạt động của doanh nghiệp. Cho VD minh họa. Yếu tố nào tác động nhiều nhất?

Chương 3: Lịch sử các tư tưởng Quản trị

 1. Các tư tưởng quản trị bắt đầu có từ khi nào? Hãy cho ví dụ để chứng minh điều đó?
 2. Hãy nêu các tư tưởng quản trị của thời kỳ cổ đại? Các tư tưởng đó có còn cần được áp dụng cho các doanh nghiệp thời kỳ hiện nay không?
 3. Hai sự kiện quan trọng nào đã diễn ra để thúc đẩy sự ra đời của khoa học quản trị khi chủ nghĩa tư bản phát sinh?

Quản trị bằng phương pháp khoa học:

 1. Hãy nêu các nguyên tắc nguyên tắc quản trị của Taylor? Cho biết nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào là nguyên tắc quản trị của Taylor:
 •  Phát triển phương pháp khoa học cho từng phần công việc
 • Phân công lao động
 • Đào tạo và huấn luyện công nhân
 • Tập trung hóa
 • Hợp tác với công nhân
 • Phân chia công bằng
 • Hãy phân tích các ưu nhược điểm trong học thuyết quản trị của Tayor.

Quản trị bằng phương pháp hành chính:

 1. Hãy so sánh phương phảp quản trị hành chính với phương pháp quản trị khoa học và rút ra ưu nhược điểm của từng học thuyết?

Quản trị hành vi:

 1. Hãy nêu tóm tắt nội dung của nghiên cứu tại nhà máy Hawthorn, và cho biết tác động của kết quả nghiên cứu đó tới hoạt động quản trị.
 2. Hãy mô tả tháp nhu cầu của Maslow và cho biết nguyên tắc cơ bản khi áp dụng tháp nhu cầu?
 3. Hãy nêu tóm tắt thuyết X và thuyết Y của D.Mc.Gregor. Nhà quản trị nên áp dụng thuyết nào trong 2 thuyết trên. Hãy lý giải tại sao?
 4.  Thuyết X và thuyết Y của Mc.Gregor rất khác với lý thuyết và thực tiễn trong quản trị. Cho biết đó là thuyết nào? Phân tích sự tương đồng.

Quản trị định lượng:

 1. Nêu nội dung của thuyết quản trị định lượng?

Quản trị theo tiến trình:

 1. Nêu nội dung của thuyết quản trị theo tiến trình?

Quản trị hệ thống:

 1. Nêu nội dung của thuyết quản trị hệ thống?
 2. Trong tất cả các học thuyết từ thời kỳ Taylor đến hiện nay, theo anh chị học thuyết nào có ý nghĩa hơn cả trong công tác quản trị? Tại sao?

Chương 4: Hoạch định

 1. Hãy nêu các nội dung cần hoạch định, trong các nội dung đó, nội dung nào là quan trọng nhất. Vì sao?
 2. Hãy cho biết các mục đích cơ bản của hoạch định? Quy trình hoạch định cơ bản? Bước nào là quan trọng nhất?
 3. Mục tiêu có tầm quan trọng như thế nào? Các doanh nghiệp chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất là cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận là đúng hay sai?
 4. Có những loại mục tiêu nào?
 5. Thế nào là 1 mục tiêu tốt? Hãy cho biết các mục tiêu sau đây tốt hay ko? Nếu chưa tốt hãy sửa lại các mục tiêu cho tốt.
 6. Công ty của chúng ta sẽ phải dẫn đầu thị trường
 7. Hãy trả lời khách hàng ngay khi có thể
 8. Tôi phải học giỏi hơn nữa
 9. Hãy so sánh phương pháp thiết lập mục tiêu theo kiểu truyền thống và thiết lập mục tiêu theo MBO. Hãy cho biết phương pháo nào sẽ tốt hơn cho nhà quản trị?
 10. Hãy nêu quy trình thiết lập mục tiêu theo phương pháp MBO. Theo anh (chị) tại sao các doanh nghiệp VN ít sử dụng phương pháp MBO?

Chương 5: Quản trị chiến lược

 1. Hãy nêu quy trình hoạch định chiến lược và cho biết các doanh nghiệp VN lại ít quan tâm đến hoạch định chiến lược.
 2. Hãy nêu các cấp chiến lược của doanh nghiệp và cho biết các cấp chiến lược sau đây thuộc cấp nào:
 • CL nguồn nhân lực
 • CL đa dạng hóa
 • CL chi phí thấp
 • CL Marketing
 • CL tập trung
 • CL tăng trưởng
 • CL khác biệt hóa
 • CL hội nhập
 1. Doanh nghiệp sẽ cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh trong ngành của mình như thế nào hoặc bằng cách nào?
 2. Các chức năng hoạt động của doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho các chiến lược cấp cao hơn như thế nào?
 3. Hãy nêu các chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp và cho biết doanh nghiệp có thể cùng lúc thực hiện nhiều chức năng hay không?
 4. Hãy nêu ma trận BCG và cho biết ý nghĩa của ma trận này trong quản trị chiến lược?

Các doanh nghiệp sau đây đang thực hiện chiến lược nào?

 • Vietcombank mở ra 2 chi nhánh mới
 • Pepsi tung ra nước khoáng Aquafina
 • Kinh Đô mua lại kem Wall từ tay Unilever
 • HP sáp nhập với Compact
 • Vissan thành lập trang trại nuôi bò, gia cầm
 • FPT gia nhập ngành chứng khoán, giáo dục
 • Hãy nêu các loại kế hoạch của doanh nghiệp? Vai trò của các nhà quản trị trong việc lập kế hoạch đó như thế nào?

Chương 6: Tổ chức

 1. Hãy nêu các nội dung cơ bản về chức năng của tổ chức? Trong đó chức năng nào quan trọng nhất?
 2. Hãy phân biệt cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức và thiết kế tổ chức? Khi nào 1 doanh nghiệp cần thiết kế tổ chức?
 1. Nêu các nội dung cơ bản của chức năng tổ chức.
 1. Hãy cho biết tầm quan trọng của chuyên môn hóa công việc đối với năng suất lao động. Chuyên môn hóa được áp dụng trong các doanh nghiệp hiện đại hay không? Vì sao?
 1. Hãy nêu các hình thức phân khâu? Trong đó hình thức nào là phù hợp nhất cho các doanh nghiệp nhỏ?
 1. Hãy nêu ưu nhược của cấu trúc ma trận. Cơ cấu này thường được sử dụng trong doanh nghiệp như thế nào?
 2. Hãy nêu các nội dung của tuyến mệnh lệnh? Mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, và mỗi quan hệ giữa các bộ phận chức năng, chuyên môn được gọi tên như thế nào trong tuyến mệnh lệnh?
 3. Hãy nêu các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi kiểm soát của 1 doanh nghiệp. Hãy giúp nhà quản trị trong tình huống sau đây lựa chọn phạm vi kiểm soát phù hợp.
 4. Hãy so sánh tập trung và phân quyền cho biết yếu tố nào hiệu quả hơn cho các nhà quản trị thời điểm hiện nay?
 5. Phân biệt ủy quyền và phân quyền? Khi nào nhà quản trị nên ủy quyền cho cấp dưới? Nêu tuân theo quyết định ủy quyền như thế nào?
 6. Thế nào là chính thức hóa cao hoặc thấp? Chính thức hóa cao hay thấp tốt hơn cho doanh nghiệp?
 7.  Hãy cho biết các đặc điểm của 1 tổ chức hữu cơ, tổ chức hữu cơ phụ thuộc cho DN khi nào? (Hoặc tổ chức cơ khí phụ thuộc cho doanh nghiệp nào)?

Chương 7: Chức năng lãnh đạo

P1: Động viên nhân viên

 1. Hãy phân tích mối quan hệ giữa nhu cầu, động cơ và tạo động lực làm việc cho nhân viên?
 2. Hãy cho biết tầm quan trọng của việc tạo động lực cho nhân viên? Nhà quản trị tạo động lực cho nhân viên bằng cách nào?
 3. Hãy mô tả thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow. Hãy cho biết thuyết này có ý nghĩa gì đối với các nhà quản trị?
 4. Hãy tóm tắt nội dung thuyết 2 nhân tố. Cho biết các yếu tố sau đây, yếu tố nào thuộc nhóm duy trì?

-                     Tiền lương

-                     Trách nhiệm làm việc trong công việc

-                     Chính sách của công ty (liên quan đến quyền lợi cơ bản của người lao động tác động đầu tiên đến doanh thu)

-                     Mối quan hệ với đồng nghiệp

-                     Sự thăng tiến trong công việc

 1. Hãy nêu thuyết X và thuyết Y. Cho biết thuyết nào hiệu quả hơn đối với nhà quản trị?
 2. Hãy nêu nội dung cơ bản của thuyết kỳ vọng, nhà quản trị sẽ áp dụng thuyết kỳ vọng như thế nào để tạo động lực cho nhân viên?
 3. Theo thuyết kỳ vọng của Victor Vroom, 1 người sẽ nỗ lực hành động vì điều gì? Từ đó làm như thế nào để tạo động lực làm việc cho nhân viên?

Chương 8: Chức năng lãnh đạo

P2: Các phong cách lãnh đạo

 1. Hãy nêu nội dung cơ bản của chức năng lãnh đạo? Trong đó nội dung nào là quan trọng nhất?
 2. Phân biệt nhà lãnh đạo và nhà quản trị. Nhà lãnh đạo và nhà quản trị. Nhà lãnh đạo và nhà quản trị có được quyền lực dựa trên cơ sở nào? Trong đó nguồn nào là quan trọng với nhà lãnh đạo? Nguồn nào là quan trọng với nhà quản trị?
 3. Nêu phẩm chất cần thiết đối với nhà lãnh đạo. Trong đó phẩm chất nào là quan trọng nhất?
 4. Nêu 3 phong cách lãnh đạo cơ bản của Đại học Iowa
 5. Nêu 2 phong cách lãnh đạo cơ bản của Đại học Michigan
 6. Lưới quản trị của Blake & Monton
 7. Thuyết lãnh đạo tình huống của Hersey & Blanchard

Chương 9: Kiểm soát

 1. Hãy nêu các chức năng cơ bản của kiểm soát?
 2. Hãy nêu các bước quan trọng trong quy trình kiểm soát? Khi nào nhà quản trị sẽ không làm gì? Khi nào nhà quản trị phải điều chỉnh mục tiêu? Khi nào nhà quản trị phải điều chỉnh hành động?
 3. Hãy nêu các loại kiểm soát và cho biết loại kiểm soát nào là tốt nhất cho nhà quản trị?
 4. Hãy nêu các tiêu chí của 1 hệ thống kiểm soát hiệu quả.

 

Viết bình luận